کنکور
تدریس خصوصی و مشاوره حرفه ای
مدیران سایت
منوی کاربری

ابزار
*****************

*****************

تبلیغات

آخرین ارسال های تالار گفتمان


هیچ ارسال جدیدی برای تالار گفتمان وجود ندارد .
پنجشنبه 11 مهر 1392 11:48 | نویسنده : konkur

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث بردارها

شامل نکات تستی و کنکوری و مثال و تست

شامل مباحث :  ضرب خارجی دو بردار – ضرب خارجی بردارهای یکه استاندارد – ویژگی های ضرب خارجی – تعبیر هندسی ضرب خارجی – ضرب خارجی و اتحادها – ضرب سه گانه عددی – محاسبه دترمینان سه در سه با روش ساروس – حجم هرم – ضرب سه گانه برداریادامه مطلب ...

موضوع : جزوات کنکوری / هندسه تحلیلی
دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث خط و صفحه

شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه 140 تست و پاسخ کلیدی

شامل موضوعات : خطوط صفحه در فضا – معادله خط با داشتن دو نقطه از آن – معادله خط موازی خط دیگر – معادله خط برحسب زوایای آن با محورهای مختصات – معادله خط گذرنده از یک نقطه و عمود بر خط دیگر – معادله خط عمود بر خط دیگر - صفحه – نرمال صفحه که بر یک خط عمود باشد – نرمال صفحه با داشتن سه نقطه از آن – نرمال صفحه با داشتن یک خط و یک نقطه از آن – نرمال صفحه موازی دو خط – نرمال صفحه موازی با صفحه دیگر – نرمال صفحه عمود بر صفحه دیگر و موازی با یک خط – نرمال صفحه عمود بر دو صفحه دیگر – صفحات خاص –خط بعنوان فصل مشترک دو صفحه متقاطع - خطوط خاص – وضعیت نسبی دو خط – خطوط موازی و متنافر و متقاطع – وضعیت نسبی خط و صفحه – وضعیت نسبی دو صفحه – فاصله نقطه از خط و صفحه – فاصله دو خط موازی – فاصله خط از صفحه – فاصله صفحه از صفحه – قرینه نقطه  و خط نسبت به نقطه و خط و صفحه – زاویه بین خط و صفحه – زاویه بین دو صفحهادامه مطلب ...

موضوع : جزوات کنکوری / هندسه تحلیلی
پنجشنبه 11 مهر 1392 11:39 | نویسنده : konkur

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث دایره

شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه بیش از 110 تست و پاسخ کلیدی

شامل موضوعات : مقاطع مخروطی -معادله دایره – وضعیت نسبی نقطه و دایره – وضعیت نسبی خط و دایره – خطوط مماس دایره – زاویه خط با دایره – وضعیت نسبی دو دایره – مماس مشترک دو دایره – وتر مشترک دو دایره مقطعادامه مطلب ...

موضوع : جزوات کنکوری / هندسه تحلیلی
پنجشنبه 11 مهر 1392 11:35 | نویسنده : konkur


شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه بیش از 70 تست و پاسخ کلیدی

شامل موضوعات : بیضی – معادله بیضی – خروج از مرکز بیضی – وتر کانونی در بیضی – مساحت بیضی

 ادامه مطلب ...

موضوع : جزوات کنکوری / هندسه تحلیلی
پنجشنبه 11 مهر 1392 11:30 | نویسنده : konkur

دانلود جزوه هندسه تحلیلی مبحث هذلولی

شامل درسنامه های جامع آموزشی به همراه بیش از 90 تست و پاسخ کلیدیادامه مطلب ...

موضوع : جزوات کنکوری / هندسه تحلیلی
صفحات سایت :
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ...